Ga naar de inhoud

Informatie

Informatie
Het houden van konijnen

Wat houdt dat in?
Voordat u een keuze maakt dient ju goed te overwegen wat u zich ten doel stelt. Zorgvuldig overwegen voorkomt teleurstelling. Kinderen voelen zich in het algemeen sterk aangetrokken tot konijnen. Dat is ook niet verwonderlijk, immers een konijn is een troeteldier bij uitstek. Toch moeten kinderen leren hoe een konijntje beetgepakt moet worden, anders kan het konijntje gaan krabben. Oplettendheid van de ouders is dus wel gewenst.
Het houden van konijnen brengt altijd extra werk met zich mee, maar dat bezwaar weegt niet op tegen de voordelen die er aan verbonden zijn. Kinderen behoren op te groeien in een zo nauw mogelijk contact met de levende natuur, om ze er begrip en liefde voor bij te brengen. Tengevolge van het steeds sneller om zich heen grijpende jachtige levensbestaan wordt dit contact steeds moeilijker.
Hoewel onze konijnen zeer geschikt zijn om door de jeugd te worden gehouden en verzorgd vinden ook volwassenen hun plezier en ontspanning in het fokken met deze dieren.
Het is een vorm van vrijetijdsbesteding bij uitstek die niet alleen op vrije dagen maar ook op werkdagen na gedane arbeid kan worden beoefend.
Ieder die zich tot het houden van konijnen voelt aangetrokken kan zijn keus maken, immers het aanbod van rassen en kleurslagen is zeer groot. Men doet er dan ook verstandig aan eerst eens een tentoonstelling te bezoeken voordat men konijnen aanschaft.

Het houden in huis

Als u een konijn in huis wilt houden, dan kunt u daarvoor een speciale binnenkom kopen met een gesloten plastic bak eronder. Het soort konijn dat u binnen kunt houden is zeer beperkt! Het soort dat daarvoor in aanmerking komt is (meestal) een dwergras. Onder de dwergrassen behoren: de Nederlandse hangoordwergen, de Re dwerg, de Polen zowel rood- als blauwoog en verder alle kleurdwergen. Alle andere rassen zijn niet-, of minder geschikt om in huis te houden omdat deze te groot worden voor de kooien die in de handel zijn en meer urine en ontlasting produceren en daardoor een onaangename lucht kunnen verspreiden.

Het houden in de tuin en/of de schuur

Er zijn twee mogelijkheden. De hokken komen buiten, onder een overkapping, in de vrije natuur te staan of in een zogenaamde binnenstal.Konijnen worden meestal, als ze op volgroeide leeftijd komen, elk afzonderlijk in een hok ondergebracht. Ook voor een fokker die maar een paar konijntjes wil houden is dit een fraai buitenverblijf. Hier is nog geen twee vierkante meter grondoppervlak voor nodig.De raskeuze
Grote rassen:  Vlaamse Reus, Lotharingen, Franse Hangoor
Midden rassen:  o.a. : Belgische Haas, Wener, Rode Nieuw Zeelander, Japanner, Papillon, Duitse Hangoor, Rex.
Kleine rassen: o.a.: Klein Chinchilla, Klein Lotharingen, Tan, Trianta, Hollander, Klein Zilver, Hulstlander, Rus.
Dwergrassen: o.a.: Lotharingerdwerg, Nederlandse hangoordwerg, Papillondwerg, Rexdwerg, Haasdwerg, Teddydwerg, Kleurdwerg, Pool zowel rood- als blauwoog.

Het hok
Wat zijn de belangrijkste punten waarop u moet letten? Hieronder volgen er enkele die zeer zeker in acht genomen moeten worden:
De afmetingen van het hok voor het ras dat u wenst te gaan houden.
Grote rassen : 120cm breed, 80cm diep en 60cm hoog
Midden rassen : 80cm breed, 80cm diep en 55cm hoog
Kleine- en dwergrassen : 60cm breed, 80cm diep en 50cm hoog
Er voor zorgen dat de voorkant niet de middagzon krijgt. De ochtendzon kan een konijn wel hebben. De beste plaats is de Zuidoost kant. Het hok onder een boom of struik plaatsen is eveneens toegestaan. Als het hok in de tuin wordt geplaatst is het aan te bevelen het dak aan de voorkant 40 cm voor het hok te laten oversteken. Dit is tegen de zon en voorkomt regeninslag.

De bodembedekking van het hok

Naast een passende huisvesting moeten de dieren ook een goede verzorging krijgen. Wij verplichten ons het de dieren zo aangenaam mogelijk te maken.
U moet zich de goede gewoonte aanwennen de hokken regelmatig schoon te maken, minstens eenmaal per week. De mest wordt er dan grondig uitgehaald en de bodem wordt van zuiver droog stro voorzien. Let wel op of het stro niet beschimmeld en vrij van stof is en fris aandoet. U kunt daaronder een laagje turfmolm aanbrengen. Dit zuigt het vocht op en absorbeert sterke geuren. Maar noodzakelijk is het niet. Niet te veel of te weinig stro gebruiken. Bij vriezend weer kan uw konijn gewoon buiten blijven, zorg wel kan dat het hok voldoende beschermd is tegen alle weersinvloeden.


Voeding

Voeding is nodig voor de ontwikkeling en instandhouding van het lichaam Dit geldt ook voor de konijnen. Het toedienen van voedsel moet op regelmatige tijden plaatsvinden. U zult dan vragen: hoeveel mag ik de dieren geven? Niet elk konijn eet evenveel. De grootte van het ras speelt hierbij een rol. Uitgegroeide dwergen eten per dag ongeveer 30 gram, kleine rassen tot ongeveer 65gram, midden rassen 95 gram en de grote rassen 125 gram. Dit is een globale richtlijn.
Een goed konijnenvoedsel wordt gevormd door:
-droge ruwvezelige producten
-groenvoer
-krachtvoer
-vocht
Tot de droge ruwvezelige producten behoren stro van peulvruchten, enkele takken van wilgentwijgen en verreweg het belangrijkste is goed stofvrij hooi. Dit mag in geen enkele konijnenstal ontbreken.
Men moet er wel op letten dat men geen vers hooi geeft, hooi moet minstens twee maanden oud zijn.
Het groenvoer bestaat grotendeels uit gras, maar niet alle gras is geschikt om aan konijnen te geven.
Men zal moeten uitkijken waar het gras gemaaid wordt. Fris gras uit een weiland, berm of boomgaard is een uitstekend voer. Let wel op, dat het gras niet bespoten is met bestrijdingsmiddelen of zwaar bemest is met kunstmest, voorzichtigheid blijft hier geboden.
Verder zijn het herderstasje, melkdistel, paardenbloem en weegbree een zeer goed groenvoer voor onze konijnen. Ook de moestuin levert enkele goede kruiden en producten zoals peterselie, selderij, kamille, zuring, andijvie en koolsoorten als boerenkool en mergkool. Ook topinamboer (aardpeer) en zonnebloemen zijn uitstekend geschikt om te voeren.
Tegenwoordig zijn ook diverse soorten krachtvoer voor konijnen in de handel. Men kan een keuze maken uit gemengd voer en de geperste korrels.
Een nog veel voorkomend misverstand is dat konijnen geen drinken nodig hebben.
Geef uw konijn steeds vers drinkwater te drinken. In de handel zijn speciale drinkflessen te koop, die zeer goed voldoen. Het water blijft in deze flessen schoon.

Omgang met de dieren
Degene die de liefhebberij van het konijnen houden ten volle weet te waarderen brengt veel van zijn vrije tijd bij zijn dieren door.
Ouderen en kinderen zullen aan deze hobby dan ook veel plezier beleven.
Wil men van dit hoogtepunt in zijn liefhebberij nog meer beleven dan volgt de stap naar een vereniging in de buurt en naar de tentoonstelling. Het zal u duidelijk zijn dat het veel te ver zou voeren alles over onze sportfokkerij te vertellen.
Als u echter geïnteresseerd bent in meer gegevens dan willen wij u die gaarne verstrekken en eventueel bij het maken van een keuze van dier en / of hok, ook met raad en daad bijstaan.
Een advies: Ga niet overhaast te werk en informeer eerst even waar "goede" dieren voor de sportfokkerij te koop zijn.

Wilt u nog meer weten?
Als u dus nog meer informatie wil hebben met betrekking tot aanschaf, huisvesting, verzorging of lidmaatschap, neem gerust contact met ons op of kijk eens op de volgende websites.

www.kleindierliefhebbers.nl
www.kleindiermagazine.nlTerug naar de inhoud