Ga naar de inhoud

Agenda

Informatie

Vergaderrooster

De vergaderingen van de vereniging worden altijd gehouden bij Stadscafé Moatman aan de Ootmarsumsestraat 13 in Oldenzaal. Aanvang 20.00 uur.

Jaarvergadering is vastgesteld op 8 maart 2022

Tatoeëercommissie
Hoofdtatoeëerder en merkenadministratie: Theo Tijman

Tiebe Tijman, Toon Holtmaat, Marcel en Bjorn Brunink zijn op afroep tevens beschikbaar om te tatoeëren c.q. te assisteren. De plaats van het tatoeëren wordt periodiek bekend gemaakt via een mail. Leden kunnen, als ze dieren hebben die gemerkt kunnen worden, een appje, telefoontje of mailtje sturen naar de hoofdtatoeëerder en/of het secretariaat.

De leden ontvangen vervolgens een email van het secretariaat waar men 's-avonds op een bepaalde datum tussen 19.30 en 20.30 uur met de dieren verwacht worden.

Jongedierendag
Op zaterdag 3 september 2022 zal de vereniging de jaarlijkse jongdierenkeuring houden bij de familie Brunink, Denekamperdijk 61 in Losser. Als keurmeesters zijn gecontracteerd Henk Boone (A) uit Elburg en Henk-Jan Ekkelboom (C) uit Kamperveen.
 
Clubtentoonstelling
De clubtentoonstelling zal in 2022 opnieuw worden ondergebracht bij de Noabershow, gehouden in het “Excelsiorhuis”, Geerdinksweg 40, 7555 DN Hengelo. Als keurmeester zullen fungeren Hannes v/d Steeg (A), Heleen v/d Velde (B) en Jenne Meijer (B).

De keuring is op zaterdag 19 november en de openstelling voor het publiek is zondag 20 november.

Klik hier voor het Tentoonstellingsrooster van KLNTerug naar de inhoud