Agenda - KVO

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda

Informatie

Vergaderrooster

De vergaderingen worden gehouden bij. Stadscafé Moatman aan de Ootmarsum-sestraat 13 in Oldenzaal. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 12 maart 2019 (Jaarvergadering)
Dinsdag 20 augustus 2019 (Sluiting inschrijving jongedierendag)
Dinsdag 11 december 2019

Tatoeëercommissie Hoofdtatoeëerder en merkenadministratie: Theo Tijman

Frans Eidhof, Tiebe Tijman, Toon Holtmaat en Marcel Brunink zijn op afroep tevens beschikbaar om te tatoeëren c.q. te assisteren.

De plaats van het tatoeëren wordt nog nader bekend gemaakt. De leden ontvangen vooraf via een email bericht van het secretariaat waar men 's-avonds tussen 19.30 en 20.30 uur met de dieren verwacht wordt.

Jongedierendag

Op zaterdag 31 augustus 2019 heeft de vereniging een jongdierenkeuring georgani-seerd bij de familie Bunink, Denekamperdijk 61 in Losser. Als keurmeester zal funge-ren Patrick Bakker (A) uit Zwijndrecht. Informatie over de resultaten, kijk onder de kop “Uitslagen”.

Clubtentoonstelling

De clubtentoonstelling zal in het weekend van 16 en 17 november 2019 worden on-dergebracht bij de Noabershow in Hengelo.

Deze show is voor het publiek geopend op zondag 17 november en wel in het “Excelsiorhuis”, Geerdinksweg 40, 7555 DN Hengelo. Als keurmeester zullen fungeren o.a. Hannes van de Steeg (A) uit Elspeet, Robert Meijer (A) uit Roden en Reinder Prins (C) uit Burgum.

Klik hier voor het Tentoonstellingsrooster van KLN

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu