Ga naar de inhoud

In Memoriam

KVO
Gepubliceerd door in Nieuws ·

Henk Volmer

Op maandag 17 februari is ons erelid Henk Volmer op 86 jarige leeftijd overleden. De laatste jaren sukkelde Henk helaas met zijn gezondheid. Het autorijden werd hem in 2018, in verband met zijn slechte gezichtsveld,  door de artsen “verboden”. Daardoor werd  de “wereld” voor Henk steeds kleiner.  In 1957 is Henk lid geworden van onze vereniging KVO Oldenzaal ’t Raskonijn. Binnen twee jaar werd hij al bestuurslid, notulist en vervolgens secretaris. Na 20 jaren het secretariaat voor de vereniging te hebben uitgevoerd en gelijktijdig ook nog het penningmeesterschap werd Henk in 1980 benoemd tot verenigingsvoorzitter. Deze functie vervulde hij tot 1987. Naast onze plaatselijke vereniging, was Henk ook bereid zich in te zetten voor het provinciaal bestuur. Ook regionaal en landelijk kreeg hij bekendheid voor zijn grote inzet voor onze sport. De Intershow, Twente-Oost, de Wenerclub, maar vooral voor de Papillonclub heeft hij veel betekend. Niets was hem te veel. Eind jaren 70 werd Henk keurmeester. Een nieuwe passie, waarvan hij zichtbaar genoot. Hij was een veel gevraagd persoon, dit had mede te maken met zijn positieve manier van keuren.  Een tekeningdier en met name de Papillon, daar lag  zijn grote voorkeur. In 2018 wist hij nog met een Papillon het beste dier op tafel te brengen tijdens onze jonge dierendag. Van zijn ras de Papillon kon hij geen afscheid nemen en deze bevolkten tot het laatst toe dan ook nog in zijn hok. Wij verliezen een persoon die veel heeft betekend voor onze sport. Niet voor niets was hij erelid van o.a. KVO Oldenzaal, KLN Overijssel, de Papillonclub en de Wenerclub. Hij werd benoemd tot lid van verdienste van de KLN en ontving de zogenaamde “W.Weijmans-penning” voor zijn jarenlange inzet op vele terreinen. In 2017 ontving hij de speld en oorkonde voor het 60 jaar lidmaatschap van de KLN. We zullen de man met zijn vertrouwde sigaar missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Lieny, zijn kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte de komende tijd.
Terug naar de inhoud